MISSATGE EN CATALÀ:

D’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que el responsable del tractament és LUZ Y CONCIENCIA, S.L., amb domicili a Av. Príncep Benlloch 30, Planta Baixa, Local 2, (AD500) Andorra la Vella, Principat d’Andorra. Podeu contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades dirigint-vos a dpo@cplegalconsulting.com. Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la nostra relació i prestar-li els nostres serveis; els usos dels quals seran: la gestió administrativa, facturació, comptabilitat, estadístiques, i satisfacció amb els nostres serveis professionals. La base jurídica legitimadora del tractament de les seves dades personals es fonamenta en: la nostra relació jurídica i el seu consentiment. Les dades proporcionades es conservaran durant el temps estrictament necessari per complir amb la finalitat per la qual es recapten, i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat, tenint en compte els períodes establerts en la normativa d’arxiu i documentació. Les seves dades no seran cedides a tercers; a excepció d’aquells casos en què sigui necessària la col·laboració d’un tercer per la prestació dels serveis que ha contractat sempre i quan doni el seu consentiment o quan existeixi una obligació legal de fer-ho. La persona interessada pot exercir els drets d’accés, portabilitat, rectificació i supressió de les seves dades, així com a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, formalitzant una sol·licitud escrita enviada per correu electrònic a l’adreça luz@luzyconciencia.es o dpo@cplegalconsulting.com Aquest missatge està dirigit exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació confidencial. Si ha rebut aquest missatge per error, la distribució o còpia d’aquest email està terminantment prohibida i li preguem que ens el comuniqui immediatament per e-mail o per via telefònica.

MENSAJE EN CASTELLANO:

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 29/2021, de 28 de octubre, calificada de protección de datos personales, se informa que el responsable del tratamiento es LUZ Y CONCIENCIA, S.L., con domicilio en Av. Príncep Benlloch 30, Planta Baja, Local 2, (AD500) Andorra la Vella, Principado de Andorra. Pueden contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos dirigiéndose a dpo@cplegalconsulting.com. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar nuestra relación y prestarle nuestros servicios; los usos de los cuales serán: la gestión administrativa, facturación, contabilidad, estadísticas, y satisfacción con nuestros servicios profesionales. La base jurídica legitimadora del tratamiento de sus datos personales se fundamenta en: nuestra relación jurídica y su consentimiento. Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad para la cual se recopilan, y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de esta finalidad, teniendo en cuenta los períodos establecidos en la normativa de archivo y documentación. Sus datos no serán cedidos a terceros; excepto en aquellos casos en que sea necesaria la colaboración de un tercero para la prestación de los servicios que ha contratado siempre y cuando dé su consentimiento o cuando exista una obligación legal de hacerlo. La persona interesada puede ejercer los derechos de acceso, portabilidad, rectificación y supresión de sus datos, así como a limitar su tratamiento o a oponerse a él, formalizando una solicitud escrita enviada por correo electrónico a la dirección luz@luzyconciencia.es o dpo@cplegalconsulting.com.

Este mensaje está dirigido exclusivamente a su destinatario y puede contener información confidencial. Si ha recibido este mensaje por error, la distribución o copia de este email está terminantemente prohibida y le rogamos nos lo comunique inmediatamente por e-mail o por vía telefónica.